Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

TIÊU ĐIỂM NGÀNH THÉP

TIÊU ĐIỂM NGÀNH THÉP


thép ,thép tấm, thép hình
Ngày 28/8/2015, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính đã gửi kiến nghị của phía Việt Nam về việc tách mã mặt hàng tôn mạ kim loại & sơn phủ màu (HS 7210.70).

 Văn phòng VSA đề nghị các doanh nghiệp tôn mạ KL&SPM tiếp tục cung cấp các hình ảnh,thông  tin để các Cơ quan QLNN có cơ sở để đàm phán.

Ngày 31/8/2015, Malaysia khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thépcuộn cán nguội từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.


Đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm trên sang Malaysia phối hợp với VCA & VSA để có phương án ứng phó kịp thời.
Thông tin triển khai hoạt động của Tổ Công tác Tôn mạ trong cuộc họp ngày 3/8/2015 do Ông Hồ Nghĩa Dũng - Chủ tịch Hiệp hội chủ trì tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 24/8/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 3487/BTNMT-TCMT trả lời Hiệp hội về việc kiến nghị về NĐ số 38/2015/NĐ-CP. Trong đó, Bỏ TN&MT đã báo cáo Chính phủ xem xét thưc hiên hình thức ký quỹ bằng bảo lãnh tín dung ngân hàng nhà nước.


nguồn:daitoanthang.com

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP

XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP


Lượng thép nhập khẩu trong tháng 6/2015 đạt hơn 1,64 triệu tấn thép các loại thép tấm ,thép hình, tăng 26,6% so với tháng trước, và tăng 131.4% so với cùng kỳ 2014.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 đạt hơn 853 triệu USD, tăng 27,1% so với tháng trước, và tăng 34,8% so với cùng kỳ 2014.

Tính chung, tổng lượng thép nhập khẩu 6 tháng đạt hơn 6,9 triệu tấn, với kim ngạch nhập khẩu hơn -3,82 tỷ USD, tăng 37% về lượng và 13% về giá thép .

NHẬP KHẨU THÁNG 6 & 6 THÁNG 2015
thép,thép tấm


Xuất khẩu thép trong tháng 6/2015 đạt hơn 232.264 tấn, tăng 14,5% so với tháng trước, và tăng 20% so với cùng kỳ 2014.

Giá trị xuất khẩu thép tháng 6 đạt hơn 156 ngàn USD, tăng 10,4% so với tháng trước, và giảm 0,1% so với cùng kỳ 2014.

Tính chung, tổng lượng thép xuất khẩu 6 tháng đạt hơn 1.212.518 tấn, với kim ngạch xuất khẩu hơn 873 ngàn USD giảm 7.2% về lượng và 12.6% về giá trị.

THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG


Xuất khẩu thép của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015 giảm 7,2%. Tính riêng xuất khẩu thép các loại của các DN thành viên VSA giảm 4,7% (Bản tin Hiệp hội tháng 7/2015).

Thị trường xuất khẩu thép chính của Việt Nam là các quốc gia Đông Nam Á, chiếm tới 78,79%, trong đó Campuchia và Indonesia là 2 nước có sản lượng xuất khẩu cao. Các nước khác ngoài khu vực có tỵ trọng nhỏ không đáng kể ~1 -2%.

Trong 7 tháng đầu năm 2014, Việt Nam nhập khẩu thép nhiều nhất từ Trung Quốc, đạt: 4.072.280 tấn, chiếm 59% tỷ trọng thép nhập khẩu các loại.

Năm 2014, Việt Nam đứng thứ 10 trong top 20 quốc gia nhập khẩu nhiều thép nhất thế giới, với 12,4 triệu tấn thép các loại như thép tấmthép hình.
nguồn:daitoanthang.com

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

TÌNH HÌNH CÁC SẢN PHẨM THÉP HÌNH, THÉP TẤM, THÉP ỐNG

Sản xuất tôn mạ KL & SPM của các thành viên VSA trong tháng đạt: 271.517 tấn, giảm 4,5% so với tháng trước & tăng 14,4% so với cùng kỳ 2014.

Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 172.825 tấn, giảm 7,2% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ 2014.

Xuất khẩu tôn mạ đạt 78.097 tấn, tăng 10,6% so với tháng trước, và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất tôn mạ KL & SPM của các thẳnh viên VSA đạt: 1.706.039 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ 2014.

Tính chung 7 tháng, bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 1.161.651 tấn, tăng 16,6% so với cùng kỳ 2014.

Xuất khẩu tôn mạ đạt 496.329 tấn, tăng 10,6% so với 7 tháng đầu năm 2014.

Sản xuất Ồng thép của các thành viên VSA đạt: 129.776 tấn, giảm nhẹ 0,7% so với tháng trước & tăng 32,09% so với cùng kỳ 2014.

Trong tháng 7/2015, bán hàng ồng thép của các thành viên VSA đạt 128.800 tấn, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 36% so với cùng kỳ 2014.

Xuất khẩu ống thép đạt 11.936 tấn, giảm 20,92% so ới tháng trước và giảm 11,36% so với cung kỳ năm« trước.

thép


thép tấm, thép hình, thép

Sản xuất Óng thép của các thành viên VSA đạt: 784.657 tấn, tăng 30% so với cùng kỳ 2014.

Trong 7 tháng 2015, bán hàng ống thép của các thành viên VSA đạt 793.683 tấn, tăng 34,5% so với 7 tháng đầu năm 2014.

Xuất khẩu ống thép đạt 92.306 tấn, giảm 0,3% so với cùng  kỳ năm trước.