Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

TRUNG QUỐC NHẬP KHẨU QUẶNG SẮT CAO KỶ LỤC

TRUNG QUỐC NHẬP KHẨU QUẶNG SẮT THÉP CAO KỶ LỤC 
Theo số liệu Hải quan Trung Quốc, trong tháng 12/2015, nước này nhập khẩu quặng sắt tảng mạnh 17% so với tháng trước, đạt 96,27 triệu tấn, so với 82,130 triệu tấn trong tháng 11. Nhập khẩu bình quân năm tăng 2,2% đạt tổng 952,72 triệu tấn trong năm 2015.
Nhập khẩu quặng sắt có thể sẽ giảm trong suốt năm 2016. Nền kinh tế trong, nước chậm chạp và cơ chế kiểm soát ô nhiễm chặt chẽ hơn có khả năng kiềm chế sản lượng ngành thép trong năm nay. Sản lượng thép thô của nước này đã giảm 3,1% đạt 781 triệu tấn trong năm 2015. Theo nghiên cứu của Chính phủ, sản lượng thép thô rất có khả năng giảm hơn nữa trong năm nay. Nhu cầu được cho là vẫn tiếp tục suy yếu. Thêm vào đó, triển vọng giá quặng sắt giảm có khả năng hạn chế nhập khẩu nguyên liệu thô. Giá quặng sắt đã giảm hơn 40% trong năm ngoái.
Báo cáo hồi đầu tháng 12 của Viện nghiên cứu và kế hoạch công nghiệp luyện kim dự báo, tiêu thụ quặng sắt của Trung Quốc giảm 4,1% đạt khoảng 1,07 tỷ tấn trong năm 2016.
Nhập khẩu quặng sắt của nước này tăng cao hơn đáng kể gần 22% trong tháng 11/2015. Nhập khẩu đã tăng vọt từ 67,395 triệu tấn ngày 14/11 lên 82,130 triệu tấn vào cuối tháng 11/2015.

Trong khi đó, xuất khẩu thép Trung Quốc tăng cao, gần 11% đạt 10,66 triệu tấn (15/12). Xuất khẩu cả năm 2015 tăng gần 20% đạt 112,4 triệu tấn.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

SẢN XUẤT- BÁN HÀNG TÔN MẠ

Sản xuất tôn mạ KL & SPM của các thành viên VSA trong tháng đạt: 261.324 tấn, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2015;
❖Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 207.197 tấn, tăng
29,1% so với cùng kỳ 2015;
Xuất khẩu tôn mạ đạt 78.954 tấn, giảm không đáng

kể so với tháng trước, và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.
Top 5 DN sx Tôn mạ KL & SPM
Sán xuất (Tấn)
Bán hàng (Tấn)
Thị phàn
CP Hoa Sen
109,746
83,560
40.3%
Nam Kim
21,290
21,459
10.4%
Tôn Đông Á
30,507
29,754
14.4%
Sun Steel
25,575
15,985
7.7%
ĩôn Phương Nam
25,960
14,030
6.8%
Tỏng Top 5
213,078
164,788
79.5%
Khác
48,246
42,408
20.5%
Tồng các DNTÔĨ1 mạ KL& SPM toàn Hiệp hội
261,324
207,197
100%

SẢN XUẤT- BÁN HÀNG TÔN MẠ KL&SPM5 DN SXTôn mạ KL&SPM bán hàng trong nước lớn nhất
Sản xuất (Tấn)
Bán hàng (Tán)
Thị phần
CP Hoa Sen
109,746
49,674
38.73%
Tôn Đông Á
30,507
13,920
10.85%
Tôn Phương Nam
25,960
14,010
10.92%
csvc
19,512
10,734
8.37%
Mam Kim
21,290
14,909
11.63%
Khác
54,309
24,996
19.49%
Tổng các DNTôn mạ KL& SPM toàn Hiệp hội
261,324
128,243
100.00%

SẢN XUẤT- BÁN HÀNG TÔN MẠ KL&SPM