Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

SẢN XUẤT- BÁN HÀNG TÔN MẠ

Sản xuất tôn mạ KL & SPM của các thành viên VSA trong tháng đạt: 261.324 tấn, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2015;
❖Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 207.197 tấn, tăng
29,1% so với cùng kỳ 2015;
Xuất khẩu tôn mạ đạt 78.954 tấn, giảm không đáng

kể so với tháng trước, và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.
Top 5 DN sx Tôn mạ KL & SPM
Sán xuất (Tấn)
Bán hàng (Tấn)
Thị phàn
CP Hoa Sen
109,746
83,560
40.3%
Nam Kim
21,290
21,459
10.4%
Tôn Đông Á
30,507
29,754
14.4%
Sun Steel
25,575
15,985
7.7%
ĩôn Phương Nam
25,960
14,030
6.8%
Tỏng Top 5
213,078
164,788
79.5%
Khác
48,246
42,408
20.5%
Tồng các DNTÔĨ1 mạ KL& SPM toàn Hiệp hội
261,324
207,197
100%

SẢN XUẤT- BÁN HÀNG TÔN MẠ KL&SPM5 DN SXTôn mạ KL&SPM bán hàng trong nước lớn nhất
Sản xuất (Tấn)
Bán hàng (Tán)
Thị phần
CP Hoa Sen
109,746
49,674
38.73%
Tôn Đông Á
30,507
13,920
10.85%
Tôn Phương Nam
25,960
14,010
10.92%
csvc
19,512
10,734
8.37%
Mam Kim
21,290
14,909
11.63%
Khác
54,309
24,996
19.49%
Tổng các DNTôn mạ KL& SPM toàn Hiệp hội
261,324
128,243
100.00%

SẢN XUẤT- BÁN HÀNG TÔN MẠ KL&SPM

1 nhận xét:

  1. Giá thép dài xuất khẩu giữ ở mức 350 USD/Tấn ~ 360 USD/Tấn (7,900 VNĐ/Kg -8,100 VNĐ/Kg, với tỷ giá 22.522 VNĐ/USD)

    Trả lờiXóa