Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Top 10 nước sản xuất nhiều thép

Top 10 nước sản xuất nhiều thép nhất thế giới năm 2014 và 2015 được nêu trong bảng 1. Như vậy, Trung Quốc vẫn giữ vị trí số 1 thế giới về sản lượng thép, Nhật Bản giữ vị trí số 2 và đặc biệt Án Độ năm 2015 đã vượt Mỹ để chiếm vị trí số 3.

Bảng 1: Top 10 nước sản xuất thép

TT
Tên nước
2015 (Tr. Tấn)
2014 (Tr. Tân)
2015/2014
1
Trung Quôc
803,8
822,8
-2,3
2
Nhật Bản
105,2
110,7
-5,0
3
An Độ
89,6
87,3
2,6 
4
Mỹ
78,9
88,2
-10,5 
5
CHLB Nga
71,5
71,5
-0,5
6
Hàn Quôc
69,7
71,5
-2,6
7
CHLB Đức
42,7
42,9
-0,6
8
Brazil
33,2
33,9
-1,9
9
Thô Nhĩ Kỳ
31,5
34,0
-7,4
10
Ucraina
22,9
27,2
-15,6

Tỷ lệ sử dụng thiết bị luyện thép trên thế giới tò tháng 6 năm 2014 đến tháng 12 năm

2014    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét