Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

thép Trung Quốc: con dao hai lưõi

thép Trung Quốc: con dao hai lưõi

Năm ngoái Trung Quốc là nước sống ngoài vòng xã hội trong công nghiệp thép toàn cầu, xuất khẩu của nước này khiến cho giá thép sụp đổ. Năm nay thì lại thổ hiện là “vị cứu tinh”, chịu trách nhiệm mang nó trờ lại từ bờ vực - và đến giờ xuất khẩu thép cùa nước này đã tăng hơn 5 triệu tấn so với cùng kỳ 2015. Giá trong nước mạnh lên có nghĩa là các nhà máy và thương nhân Trung Quốc muốn tăng giá xuất khâu của họ, điều này khiến thúc đẩy môi trường giá thép toàn cầu. Nhiều nhà sản xuất thép quốc tế vui mừng nhận thấy giá xuất khấu của Trung Quốc đang tăng dần lên - miền là nước này không xuất khẩu vào thị trường cùa họ.
thép ,thép tấm,thép hình
Thị trường thép mạnh lên trong năm nay chưa ngăn chặn được tình trạng chống bán phá giá và chống trợ cấp về thép. Báo cáo tình hình các vụ kiện thương mại ờ phần sau dã cập nhật 16 vụ từ tháng trước: trong đó 9 vụ liên quan đến Trung Quốc, nhưng 7 vụ có dính líu dốn Hàn Quốc và 6 vụ liên quan dến Nhật Bàn.

Có vẻ là hầu hát thị trường thép thế giới muốn cả hai thứ: Một Trung Quốc mạnh mẽ nhưng xuất khẩu thép của nó thì không. Nguồn cung chặt, kết hợp với giảm nhập khẩu sẵn có. đã giúp thị trường ổn định hơn trong khoảng thời gian mùa hè và các nhà máy được cho là sẽ quay trờ lại thị trường với giá tăng lên trong những tuần tới.
nguồn;vsa

1 nhận xét: