Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Thái Lan bắt đầu diều tra AD cho HDG từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc

Bộ ThươnR mại Thái Lan bẳt đầu mờ một cuộc điều tra chốnR bán phá giá đối với thép tấm và cuộn mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu từ Trun® Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc hôm 15/9.

Cuộc điều ưa này sẽ nhắm tới nhừne mặt hàng mã 47 HS bắt dầu với 7210 và 7212. Bangkok Steel Industry Public Co và Ratchasima Steel Products Co, là hai n®uyên đơn với cáo buộc việc nhập khẩu từ Trune Quốc bán phá giá với biên độ 39.47% tính theo giá CIF, từ Đài Loan là 26.99% và Hàn Quốc là 9.84%. Thời gian điều tra sẽ kéo dài 1 năm và có thể được 2Ĩa hạn thêm nừa năm nữa.

Cùng n2ày, Bộ cũng dã bắt đau xem xét lại việc miễn thuế chống bán phá giá cho một số loại cuộn trơn mà bị áp trong tháng 3 do thép dây cacbon thấp từ Trune Quốc rơi vào mã HS code 7227 90000 90.

Vào thời gian đó, mức thuế 12.81-31.15% dược áp dụn® cho thép nhập khẩu nhưn® nguồn tin Thái Lan đã xác định được kẽ hờ xem xét lại đê giải quyết. Việc xem xét này là cho 1 năm và bắt đầu hôm 15/9.

1 nhận xét:

  1. cuộc điều ưa này sẽ nhắm tới nhừne mặt hàng mã 47 HS bắt dầu với 7210 và 7212. Bangkok Steel Industry Public

    Trả lờiXóa