Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

NHẬP KHẨU THÉP NĂM 2016 TĂNG CAO

NHẬP KHẨU THÉP NĂM 2016 TĂNG CAO
Trong năm 2016:
           Tổng lượng nguyên liệu, thép bán thành phẩm và thành
phẩm nhập khẩu đạt 23.216.283 tấn, tăng 17,1% so với năm 2015.            
           Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 9.2^6,225.732 $, tăng 2,5% so với năm 2015.
           Tổng các loại thép thành phẩm nịịặprkhẩu đạt 17.527.389 tấn, tăng 25,1% so với năm 2015.


Một số mặt hàng thép nhập khẩu có tổịậđộ tăng trưởng cao so với năm 2015 như:
-              Tôn mạ kẽm: 1.190.976 tấn, tăng 40>3%
-              Tôn mạ màu: 580.804 tấn, tăng tới 75,1%;
-              Thép cuộn cán nguội: 510.779 tấn, tăng 50,3%
-              Thép cuộn và thép thanh: 872.742 tấn, tăng 192,2%
-              Thép hình: 185.070 tấn, tăng 39,5%;

-              Thép hợp kim: 8.095.448 tấn, tăng 14,6%;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét