Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

TÌNH HÌNH CÁC SẢN PHẨM THÉP HÌNH, THÉP TẤM, THÉP ỐNG

Sản xuất tôn mạ KL & SPM của các thành viên VSA trong tháng đạt: 271.517 tấn, giảm 4,5% so với tháng trước & tăng 14,4% so với cùng kỳ 2014.

Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 172.825 tấn, giảm 7,2% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ 2014.

Xuất khẩu tôn mạ đạt 78.097 tấn, tăng 10,6% so với tháng trước, và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất tôn mạ KL & SPM của các thẳnh viên VSA đạt: 1.706.039 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ 2014.

Tính chung 7 tháng, bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 1.161.651 tấn, tăng 16,6% so với cùng kỳ 2014.

Xuất khẩu tôn mạ đạt 496.329 tấn, tăng 10,6% so với 7 tháng đầu năm 2014.

Sản xuất Ồng thép của các thành viên VSA đạt: 129.776 tấn, giảm nhẹ 0,7% so với tháng trước & tăng 32,09% so với cùng kỳ 2014.

Trong tháng 7/2015, bán hàng ồng thép của các thành viên VSA đạt 128.800 tấn, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 36% so với cùng kỳ 2014.

Xuất khẩu ống thép đạt 11.936 tấn, giảm 20,92% so ới tháng trước và giảm 11,36% so với cung kỳ năm« trước.

thép


thép tấm, thép hình, thép

Sản xuất Óng thép của các thành viên VSA đạt: 784.657 tấn, tăng 30% so với cùng kỳ 2014.

Trong 7 tháng 2015, bán hàng ống thép của các thành viên VSA đạt 793.683 tấn, tăng 34,5% so với 7 tháng đầu năm 2014.

Xuất khẩu ống thép đạt 92.306 tấn, giảm 0,3% so với cùng  kỳ năm trước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét