Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP

XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP


Lượng thép nhập khẩu trong tháng 6/2015 đạt hơn 1,64 triệu tấn thép các loại thép tấm ,thép hình, tăng 26,6% so với tháng trước, và tăng 131.4% so với cùng kỳ 2014.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 đạt hơn 853 triệu USD, tăng 27,1% so với tháng trước, và tăng 34,8% so với cùng kỳ 2014.

Tính chung, tổng lượng thép nhập khẩu 6 tháng đạt hơn 6,9 triệu tấn, với kim ngạch nhập khẩu hơn -3,82 tỷ USD, tăng 37% về lượng và 13% về giá thép .

NHẬP KHẨU THÁNG 6 & 6 THÁNG 2015
thép,thép tấm


Xuất khẩu thép trong tháng 6/2015 đạt hơn 232.264 tấn, tăng 14,5% so với tháng trước, và tăng 20% so với cùng kỳ 2014.

Giá trị xuất khẩu thép tháng 6 đạt hơn 156 ngàn USD, tăng 10,4% so với tháng trước, và giảm 0,1% so với cùng kỳ 2014.

Tính chung, tổng lượng thép xuất khẩu 6 tháng đạt hơn 1.212.518 tấn, với kim ngạch xuất khẩu hơn 873 ngàn USD giảm 7.2% về lượng và 12.6% về giá trị.

THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG


Xuất khẩu thép của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015 giảm 7,2%. Tính riêng xuất khẩu thép các loại của các DN thành viên VSA giảm 4,7% (Bản tin Hiệp hội tháng 7/2015).

Thị trường xuất khẩu thép chính của Việt Nam là các quốc gia Đông Nam Á, chiếm tới 78,79%, trong đó Campuchia và Indonesia là 2 nước có sản lượng xuất khẩu cao. Các nước khác ngoài khu vực có tỵ trọng nhỏ không đáng kể ~1 -2%.

Trong 7 tháng đầu năm 2014, Việt Nam nhập khẩu thép nhiều nhất từ Trung Quốc, đạt: 4.072.280 tấn, chiếm 59% tỷ trọng thép nhập khẩu các loại.

Năm 2014, Việt Nam đứng thứ 10 trong top 20 quốc gia nhập khẩu nhiều thép nhất thế giới, với 12,4 triệu tấn thép các loại như thép tấmthép hình.
nguồn:daitoanthang.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét