Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015


TÌNH HÌNH  - BÁN HÀNG  THÉP 

Kinh tế - xã hội trong nước 6 tháng đầu năm 2015 diễn ra trong bối cảnh Kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục đà hồi phục nhưng chưa bền vững với tốc độ tăng trường giữa các khu vực ngày càng khác biệt , một phần do giá dầu và giá một số hàng hóa giảm ảnh hưởng ở mức khác nhau đến từng khu vực. 


Tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) 6 tháng đầu năm 2015 ước tính tăng 6 , 28% so với cùng kỳ năm 2014 , trong đó  quý I tăng 6 , 08%; quý II tăng 6 , 44%. 

Ngành bất động sản có nhiều tín hiệu ấm lên từ năm 2014. Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa , nhu cầu xây dựng các công trình công cộng. 


Trong những tháng đầu năm , thị trường   thép   tiêu thụ   thép   tốt , sản lượng làm ra & bán hàng   thép tấm   của các doanh nghiệp sau 4 tháng liên tục tăng đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại. 

Dự báo thị trường   thép   bắt đầu bước vào những thảng có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn nhất trong nước , khi thời tiết không tiện lợi trên khắp cả nước.  

 Nhìn chung , tình hình sản xuât - bán hàng các công ty thành viên Hiệp hội tháng 6/2015 nối tiếp giữ được mức sản lượng khá tốt. 

cạnh tranh gay gắt giữa các nhà máy trong vùng , lĩnh vực , trong nước và đặc biệt đối với thép tấm   nhập ( thành phẩm , phôi thép ). 

làm ra các sản phẩm   thép hình   của các doanh nghiệp thành viên VSA tháng 6/2015 đạt 1.278.161 tấn , tăng 33 , 8% so với cùng Kỳ năm 2014 , trong đó sản xuất một số sản phẩm thép hình   có tăng trưởng cao như: 


Tôn mạ KL &SPM:      +40 , 0% 

Thép   Xây dựng:         + 34 , 5%; 

Ống   thép:                  + 30 , 7%; 


Bán hàng sản phẩm   thép hình  các loại của các doanh nghiệp thành viên VSA tháng 6/2015 đạt 1.002.728 tấn , tăng 38 , 1% so với cùng kỳ 2014. 

xuất biên các sản phẩm   thép hình  cũng đạt 159.947 tấn , tăng 12% với cùng kỳ năm trước. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét